uj.banner
Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikum
8. évfolyam utáni képzések | Érettségi utáni szakképzések | Szakiskolai OKJ-s képzések | Felnőttoktatás | Esti képzések
A Modell Divatiskola története

Az iskola bemutatása

Iskolánkban jelenleg könnyűipari (ruha-, és textilipari) és humán (iparművészeti) szakmacsoportban folyik az oktatás szakiskolai, szakközépiskolai és technikus szinten. Tanévenként 800-1000 tanuló végzi tanulmányait nálunk.


Két épületünk biztosítja az oktatás feltételeit. Az elméleti oktatás az iskola -2 éve teljesen felújított- főépületében folyik, a gyakorlati-szakmai képzés és a művészeti vagutcaoktatás a legkorszerűbb körülmények között, 4 éve épült ötemeletes tanműhelyünkben, valamint különböző cégeknél és kisvállalkozóknál. A ruhaipari oktatáshoz és a művészeti képzéshez korszerű alap- és speciális gépekkel, eszközökkel és berendezésekkel felszerelt varró- és modellező műhelyek, textilműhely, rajz-, formázó-, és tervező helyiségek, valamint a számítógépes tervezéshez szükséges informatika terem szolgálja a színvonalas szakmai oktatást, amelyet műszaki részleg egészít ki (csúcstechnológiát képviselő számítógépes-gyártáselőkészítő rendszer, méretes-, és konfekció-szabászat).

A Budapesti Műszaki Egyetem és az Iparművészeti Egyetem Pedagógiai Tanszékeinek gyakorló iskolájaként részt veszünk a ruhaipari mérnöktanárok, műszaki oktatók valamint az iparművész tanárok képzésében.

Iskolánk története:

Jelenlegi iskolánk elődjét a VII. kerület, Wesselényi utca 52. szám alatt építette fel a főváros. 1873-tól 1931-ig elemi népiskola és iparostanonc iskolaként működött, majd 1931¬-ben a Dobó Katalin Felsőkereskedelmi Leányiskola költözött az épületbe. Az iskola hírnevét a tanulmányi versenyeken való sikeres eredmények, színvonalas szereplések öregbítették.

Kiemelkedő eredményeink a múltból:

1928-tól a legjobb női kereskedelmi iskolai, és a legjobb kereskedelmi szaktanfolyami  csoport cím védői; A Gyakorló Gyorsírók Társasága által alapított Kónya Manó örökös vándordíj (1933-ban először, 1937-től pedig minden évben megszerezték); Magyar Gyorsírók Országos Jubileumi vándordíja; Dr. Traeger Ernő vándordíj, mely 1940-ben végleg az iskoláé lett; Hajnik Károly-féle vándordíj védői; Létay Etelka vándordíj (szaktanfolyam); Gépírás terén a legjobb leányiskola cím

A Dobó Katalin Sportkör szintén eredményesen működött. A középiskolai leányok tornaversenyeire kiírt valamennyi vándordíj az iskola tulajdonába került. A Sportkör kiemelkedően jó munkája az intézményt az ország legjobb tornásziskolájává tette. A Dobó Katalin Sportkör tagjai közül került ki a berlini olimpiai tornászcsapat két kiváló tagja, a többszörös válogatott Mészáros Gabriella és Madary Ilona. Kövi Mária hazánk 1940. és 1941. évi ifjúsági bajnoka volt. A torna mellett atlétikában és vívásban is kitűnően szerepeltek.

Fontosnak tartotta az iskola a tanulók külföldi tanulmányútjait is. 1924-től kezdődően évente egyszer, a húsvéti szünidőben szervezték meg ezeket az utakat. A szegény, de tehetséges tanulók utaztatását az intézmény kirándulási alapja tette lehetővé. Az úti célok: Itália városai, Bécs, Párizs, Zürich, Innsbruck, London, Németország, a Balkán-félsziget. 1931-től a nehezedő gazdasági körülmények nem tették lehetővé a tanulmányutak folytatását.

1940-ben a Felsőkereskedelmi Leányiskola elnevezése "Kereskedelmi Leányközépiskola"-ra változott. A második világháború éveiben sok szörnyűség történt az épületben. Ma emléktábla tudósít a történtekről. A tanítás 1945 márciusában kezdődött újra. Az államosítással a legendás Kereskedelmi Leányközépiskola befejezte működését. Ezt követően 14 szakmát oktattak az épületben.

Az 1958/59-es tanévben a Munkaügyi Minisztérium 15. sz. Vámos Ilona Szakmunkásképző Intézete költözött a Wesselényi utca 52.-be. 1969-ig nappali szakközépiskolai oktatás is folyt az iskolában.

A szakközépiskola az 1988/89-es tanévben indult újra. Az 1992/93-as tanévtől technikusképzés épült a szakközépiskolára, s ekkor lett az iskola neve Vámos Ilona Ruhaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. Az 1995/96-os tanévtől nevünk ismét megváltozott: Modell Divatiskola Ruhaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző. (A névváltozást tükrözi az iskola megtervezett arculata, amelynek emblémája a névjegykártyától, a tanulók belépőkártyáján keresztül az iskola zászlójáig, gépírólapjáig mindenhol egységesen jelenik meg. A külsőségekben megnyilvánuló egységes arculat összhangban van a képzés korszerűségével.) A Modell Divatiskola hazánk legnagyobb ruhaipari oktatási intézménye. Mindazt tanítják az iskolában, ami felöleli a ruhaipar teljes tevékenységi területét, vagyis a modellek tervezését, szerkesztését, modellezését, a készítés technológiáját, a piackutatást és az értékesítést.

Az intézményben nőiruha-készítő, férfiruha-készítő, kalapos, sapkakészítő, valamint fehérnemű-készítő szakmák sajátíthatók el. Az általános iskolai végzettségűek háromévi-, az érettségizettek kétévi tanulás után tehetnek szakképesítő vizsgát a felsorolt szakmákból. A szakmunkásvizsgával rendelkező fiatalok két év alatt megszerezhetik az érettségi bizonyítványt.

A négyéves szakközépiskola elvégzése érettségivel zárul. Ezután kétéves technikusképzésben vehetnek részt a diákok, mely modellező, technológus és marketing szakirányú végzettséget ad.

A technikus hallgatóknak mozgáskultúrát is tanítanak, hiszen a záróvizsgára "megálmodott" tervet meg is kell valósítani, és "kifutópályán" be is kell mutatniuk. E záró ünnepi alkalom során adja át az iskola igazgatója a technikusi oklevelet a végzősöknek. A divatbemutatón a tanulók saját remekművüket viselik. E nagyszabású eseményen a hozzátartozók népes tábora mellett a sajtó, valamint a ruhaipari szakma képviselői is jelen vannak.

Az oktatásban óraadó tanárként jelentős cégek jól felkészült szakemberei is részt vesznek. Általuk került az iskola a svájci-magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kapcsolatba. A Modell Divatiskola munkája elismeréseként, a marketing végzettségű technikusok az oklevélhez az Alapítvány nemzetközi vállalkozói igazolványát is megkapják.

Az iskola 1998-tól a Budapesti Műszaki Egyetem gyakorlóiskolájaként működik.

Egy nemzetközi pályázat elnyerése révén részt vesz az Európai Minőségbiztosítási Rendszer (EFQM) munkájában.

Már 15 éve partnerkapcsolata van a németországi Koblenz-i iskolával. Szakmai kapcsolatok több más külföldi iskolához is fűzik.

2007-ben a szintén hosszú múltra visszatekintő Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskolát a Fővárosi Közgyűlés beintegrálta a Modell Divatiskolába. Ezt követően a könnyűipar bőripari képzésének a központjává váltunk Budapesten és vonzáskörzetében.

2008-ban a patinás Wesselényi utcai épületünkből a teljesen felújított XIII. kerület, Vág u. 12-14. szám alatti új főépületbe költöztünk.

2008-tól a Modell Divatiskola a Modell TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ) vezető iskolájává vált.

A Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire könnyűipar szakmacsoportban a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium, a Szabómester Szakképző Iskola általános képzési szakaszán (a speciális szakiskolai képzés kivételével) végzett tanulókat.

Így a fővárosi iskolák azonos vagy hasonló szakmacsoportban tanító iskolái sokkal szorosabban működnek együtt. Ezáltal a szakértelem, a tárgyi és anyagi eszközök összeadódnak, s így a tanulók az iskola végeztével olyan szaktudással a tarsolyukban léphetnek ki az iskola kapuján, amellyel megállják helyüket a munkaerőpiacon.

Módosítás dátuma: 2014. október 06. hétfő, 06:32
 

esza hu_v863-300x272

ALUMNI -
VEKOP-8.6.3-16-2017-00006

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

hatartalanul logo

Határtalanul!
a nemzeti összetartozás
operatív programja

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

infoblokk kedv_final_RGB_ESZA_felso-300x210

VEKOP-8.5.1-17-2017-00003
"Idegen nyelvi készségek
fejlesztése"

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

infoblokk kedv_final_RGB_ESZA_felso-300x210

VEKOP-8.6.3-16-2017-00006
„BKSZC – Bátorság, Komplexitás,
Szinergia és Célszerűség a
Szakképzésért”


ruha
palyazat
konyvtar
szakmai gy
Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikum
Minden jog fenntarva! © 2009,
http://www.modelldivatiskola.hu, e-mail: titkarsag@kreativtechnikum.hu
Elérhetőségek: Főépület - 1133 Budapest, Vág u. 12-14. Telefon: +36 1 351 05 14, Fax: +36 1 351 10 93, Tanműhely - 1134 Budapest, Szabolcs u. 27. Telefon: +36 1 412 27 50